LICITAȚII ȘI ACHIZIȚII PUBLICE

 


 

Anunț
Anunț -----18.02.2021


Ansamblul folcloric " ȚARA VRANCEI" organizează în ziua de joi 4 martie 2021,ora 17 la Sala BALADA din Focșani,jud.Vrancea, Festivalul folcloric interjudețean ”GLASUL GHIOCEILOR”ediția 2021 .

Convinși fiind de faptul că folclorul nu este numai divertisment, că prin folclor se poate face educaţie şi informare, ne propunem să continuăm demersul nostru cultural – artistic prin organizarea de evenimente  pentru generația tânără. 

Apropierea tinerilor de cultura tradițională este o datorie patriotică și trebuie transmisă cu multă dragoste și responsabilitate, din generație în generație.Regulament Festival


Formular Înscriere Festival

Anunț
Anunț -----Nr. 587/31.12.2020

Privind rezultatele finale la concursul din data de 23.12.2020 - proba de interviu și 28.12.2020- proba practică pentru ocuparea postului de Grafician -I- SM și Instrumentist vioară gradul II - SS

Ansamblul folcloric " ȚARA VRANCEI".Anunț & Centralizator Rezultate Finale
Anunț
Anunț /28.12.2020

Rezultatul probei practice din data de 28.12.2020 la concursul organizat în vederea ocupării pe perioadă nedeterminată a posturilor de Grafician I-SM și Instrumentist vioară gradul II - SS la

Ansamblul folcloric " ȚARA VRANCEI".Anunț probă practică
Anunț
Anunț -----Nr. 571/24.12.2020


Privind rezultatele finale la concursul din data de 16.12.2020 - proba de interviu și 21.12.2020- proba practică pentru ocuparea postului de Dirijor I A SS.

Anunț & Centralizator Rezultate Finale
Anunț
Anunț / 23.12.2020


Rezultatul probei interviu din data de 23.12.2020 la concursul organizat în vederea ocupării pe perioadă nedeterminată a postului de Grafician - I și Instrumentist vioară - II la

Ansamblul folcloric " ȚARA VRANCEI".

Anunț proba interviu

Anunț
Anunț / 21.12.2020


Rezultatul probei practice din data de 21.12.2020 la concursul organizat în vederea ocupării pe perioadă nedeterminată a postului de Dirijor - I A la

Ansamblul folcloric " ȚARA VRANCEI".

Anunț proba practică

Anunț
Anunț / 16.12.2020


Rezultatul probei interviu din data de 16.12.2020 la concursul organizat în vederea ocupării pe perioadă nedeterminată a postului de Dirijor - I A la

Ansamblul folcloric " ȚARA VRANCEI".

Anunț proba interviu

Anunț
Anunț -----Nr. 556/15.12.2020


Tabel Nominal privind rezultatul selecției dosarelor la concursul pentru ocuparea următoarelor posturi:

GRAFICIAN - I - Studii medii

INSTRUMENTIST VIOARĂ - II - Studii superioare

Selecție Dosare

Anunț
Anunț -----Nr. 539/04.12.2020


Tabel nominal privind rezultatul dosarelor la concursul pentru ocuparea următorului post:

DIRIJOR - I A - Studii superioare

Selecțe Dosare

Anunț
Anunț -----Nr. 562/17.12.2020


Ansamblul folcloric " ȚARA VRANCEI", cu sediul în Focșani str. B-dul Unirii, nr.36, telefon 0237/212625, fax 0237/212625, e-mail: info@ansamblultaravrancei.ro în calitate de autoritate contractantă,

achiziționează SERVICII TIPĂRIRE ȘI DE LIVRARE VOUCHERE DE VACANȚĂ PE SUPORT ELECTRONIC conform cerințelor din caietul de sarcini.

Modaliate de atribuire: Achiziție directă

Sursă de finanțare: Bugetul localAnunț


Caiet de sarcini

Anunț
Anunț -----Nr. 549/08.12.2020


Ansamblul folcloric " ȚARA VRANCEI", solicită ofertă de preț cu privire la atribuirea unui contract, având ca obiect prestarea serviciilor de multiplicare CD-uri și tipografie digitală pentru un număr de 1200 buc CD.

Valoarea total estimată a serviciului este de 9600 lei fără TVA.

Ofertele vor fi depuse până în data de 11.12.2020 la sediul instituției din Focșani, Bd. Unirii, Nr.36 sau la email: info@ansamblultaravrancei.ro

Relații suplimentare la sediul institutiei noastre sau la telefon:0237/212625.
Cerere Ofertă

Anunț
Anunț -----Nr. 532/03.12.2020


Ansamblul folcloric " ȚARA VRANCEI", solicită ofertă de preț cu privire la atribuirea unui contract având ca obiect prestarea serviciilor de editare și tipărire carte.

Prețul total estimat pentru tipărirea și editarea unui număr de 300 buc (250pagini) este de 18000 lei.

Ofertele vor fi depuse până în data de 08.12.2020 la sediul instituției din Focșani, Bd. Unirii, Nr.36 sau la email: info@ansamblultaravrancei.ro

Relații suplimentare la sediul institutiei noastre sau la telefon:0237/212625.
Cerere Ofertă

Anunț
Anunț -----Nr. 515/27.11.2020


Ansamblul folcloric " ȚARA VRANCEI", cu sediul în Focșani, organizează concurs pentru ocuparea unei funcții contractuale vacante de :

Instrumentist, gradul II, vioară, normă întreagă, studii superioare, perioadă nedeterminată

Grafician treapta I , 1/2 normă, studii medii, perioadă nedeterminată

Concursul se va desfășura la sediul Ansamblului Folcloric ȚARA VRANCEI din Focșani, str. B-dul Unirii, nr36 și va consta în următoarele probe:

Interviu / 23.12.2020 /ora 10

Probă Practică / 28.12.2020 /ora 10

Data limită pentru depunerea dosarelor este 14.12.2020, ora 16.

Relații suplimentare la sediul institutiei noastre sau la telefon:0237/212625, fax: 0237/212625, email: info@ansamblultaravrancei.ro .
Anunț Angajare

Anunț
Anunț -----Nr. 495/19.11.2020


Ansamblul folcloric " ȚARA VRANCEI", cu sediul în Focșani, organizează concurs pentru ocuparea unei funcții contractuale vacante, de Dirijor I A, studii superioare, vechime cel puțin 10 ani, perioadă nedeterminată.

Concursul se va desfășura la sediul Ansamblului Folcloric ȚARA VRANCEI din Focșani, str. B-dul Unirii, nr36 și va consta în următoarele probe:

Interviu / 16.12.2020 /ora 10

Probă Practică / 21.12.2020 /ora 10

Data limită pentru depunerea dosarelor este 03.12.2020, ora 16.

Relații suplimentare la sediul institutiei noastre sau la telefon:0237/212625, fax: 0237/212625, email: info@ansamblultaravrancei.ro .
Anunț Angajare

Anunț
Anunț -----Nr. 765/27.11.2019


Ansamblul folcloric " ȚARA VRANCEI", cu sediul în Focșani, subordonat Consiliului Local Focșani, scoate la concurs următoarele posturi vacante, perioadă nedeterminată:

1 post dansator, treapta profesională I, fată, studii medii

2 posturi dansator, treapta profesională II, băieți, studii medii

1 post instrumentist, treapta profesională II, vioară, studii superioare

Concursul se va desfășura la sediul Ansamblului Folcloric TARA VRANCEI din Focșani, str B-dul Unirii, nr36 și va consta în următoarele probe:

Probă Practică / 17.12.2019 /ora 12

Interviu / 18.12.2019 /ora 12

Data limită pentru depunerea dosarelor este 10.12.2019.

Relații suplimentare la sediul institutiei noastre sau la telefon:0237/212625, fax: 0237/212625, email: info@ansamblultaravrancei.ro .
Anunț


Bibliografie Concurs

Anunț
Anunț -----Nr.692/05.11.2019


În temeiul art.7, alin.5 din Legea nr. 98/2016

Privind achizițiile publice, coroborate cu dispozițiile art.43 din H.G. nr. 395/2016 privind Normele metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului cadru din Legea nr 98/2016 privind achizițiile publice,

Ansamblul folcloric " ȚARA VRANCEI", cu sediul în Focșani, str B-dul Unirii, nr36, telefon:0237/212625, fax: 0237/212625, email: info@ansamblultaravrancei.ro în calitate de autoritate contractantă, achiziționează

SERVICII DE TIPĂRIRE ȘI LIVRARE VOUCHERE DE VACANȚĂ conform cerințelor din documentația de atribuire.


Anunț ”Vouchere de vacanță”


Caiet de sarcini ”Vouchere de vacanță”

Anunț
Anunț -----Nr.684/01.11.2019


Ansamblul folcloric " ȚARA VRANCEI" solicită oferte de preț cu privire la atribuirea unui contract de prestări servicii, având ca obiect

verificare mecanică scenă, din Sala Balada.
Ofertele vor fi depuse, la sediul instituției din Focșani, B-udul Unirii nr.36 sau la email info@ansamblultaravrancei.ro până cel târziu în data de 06.11.2019 ora 16.00.
Relatii la tel. 0237212625 sau la sediul institutiei.

Anunț ”Mecanică Scenă”


Caiet de sarcini ”Mecanică Scenă”

Anunț
Anunț -----Nr.551/11.09.2019


Ansamblul folcloric " ȚARA VRANCEI" organizează examen de promovare din funcția de solist instrumentist II (studii medii) în funcția de solist instrumentist II (studii superioare).
Examenul va avea loc în data de 25.09.2019 ora 10, la sediul instituției (B-dul Unirii nr. 36, Focșani) și va consta în probă practică ( citire partituri, interpretare piese folclorice instrumentale trompetă).

Anunț Examen Promovare


 

Anunț
Anunț -----Nr.452/14.08.2019


Ansamblul folcloric " ȚARA VRANCEI" organizează examen de promovare din funcția de solist instrumentist II (studii medii) în funcția de solist instrumentist I (studii superioare).
Examenul va avea loc în data de 28.08.2019 ora 10, la sediul instituției (B-dul Unirii nr. 36, Focșani) și va consta în probă practică ( citire partituri, interpretare piese folclorice instrumentale trompetă).

Anunț Examen Promovare


 

Anunț
Anunț -----Nr.370/27.06.2019


Ansamblul folcloric " TARA VRANCEI" cu sediul in Focsani, str. B-dul Unirii nr. 36 , in calitate de autoritate contractanta, intentioneaza sa achizitioneze prin achizitie directa, servicii de cazare si masa pentru artistii invitati la proiectul cultural

" VATRA MIORITEI" care se va desfasura in perioada 05.07.2019 - 08.07.2019 in municipiul Focsani.
COD CPV 55110000-4 servicii de cazare hotel
Contractul de prestari servicii va fi atribuit pentru prezentarea ofertei "cea mai avantajoasa" din punct de vedere economic, criteriul de atribuire fiind "pretul cel mai scazut" .
Relatii la tel. 0237212625 sau direct la sediul institutiei.

Anunț VATRA MIORIȚEI


 

Anunț
Anunț -----Nr.343/20.06.2019


Ansamblul folcloric " TARA VRANCEI" solicita oferte de pret cu privire la atribuirea unui contract avand ca obiectiv prestarea serviciilor de " Hidroizolatii si Chepeng acces terasa" la obiectivul "Cladire Cinema Balada".
Ofertele vor fi depuse pana in data de 28.06.2019 ora 12, la sediul institutiei din Focsani ,B-dul Unirii, nr.36, sau la email. info@ansamblultaravrancei.ro .
Relatii la tel. 0237212625 sau direct la sediul institutiei.

Anunț”Servicii de Executat Hidroizolații si Chepeng”


Caiet de sarcini Hidroizolații


 

Anunț
ANSAMBLUL FOLCLORIC ,, TARA VRANCEI,,
FOCSANI , B-DUL UNIRII , NR.36
PRIMARIA MUNICIPIULUI FOCSANI
Tel- 0237/212625 ; Fax- 0237/212525
Email :info@ansamblultaravrancei.ro
Nr. 962 din 19.12.2018


ANUNT


In urma,, Anuntului de participare,, nr.892 din 29.11.2018 , Ansamblul folcloric ,,TARA VRANCEI,, a incheiat un contract de prestari servicii pentru organizarea evenimentului cultural-artistic

,REVELION 2019,, care va avea loc in perioada 31.12.2018-01.01.2019 in Piata Unirii din Focsani, cu S.C. OMP EVENTS SRL.

Rezultatul Anuntului de participare Revelion 2019


 

Anunț de participare

 

 

ANSAMBLUL FOLCLORIC ,, TARA VRANCEI,,
FOCSANI , B-DUL UNIRII , NR.36
PRIMARIA MUNICIPIULUI FOCSANI
Tel- 0237/212625 ; Fax- 0237/212525
Email :info@ansamblultaravrancei.ro
Nr. 892 din 29.11.2018


ANUNT DE PARTICIPARE


Ansamblul folcloric ,,TARA VRANCEI,, Focsani va invita sa depuneti oferta la procedura de atribuire a contractului avand ca obiect prestarea serviciilor pentru organizarea evenimentului cultural-artistic,,REVELION 2019,,

cod CPV : 79952000-2 - Servicii pentru evenimente( Rev.2)
in conformitate cu documentatia de atribuire prezentata in anexa .
Valoarea estimata a serviciilor : 980.000 ron fara TVA
Sursa de finantare : Bugetul Local
Criteriul de atribuire: pretul cel mai scazut
Termenul limita de solicitare clarificari : 13.12.2018 ora 14.00


Ofertele , redactate in limba romana , vor fi depuse pana la data de 14.12.2018,ora 14.00 , la sediul Ansamblului folcloric ,,TARA VRANCEI ,, din Focsani , B-dul Unirii, nr.36 , jud. Vrancea.
Relatii suplimentare se pot obtine de la Biroul contabilitate-administrativ , tel. 0237/212625 , email; info@ansamblultaravrancei.ro


Caiet de sarcini Revelion 2019


Documentatie de atribuire Revelion 2019


Formulare Achizitie Publica

 

Anunț

 

 

ROMANIA
JUDETUL VRANCEA
PRIMARIA MUNICIPIULUI FOCSANI
Secretariatul comisiei de analiza si notare

Organizarea si desfasurarea analizarii noului proiect de management al doamnei Maria Murgoci, manager al Ansamblului Folcloric *TARA VRANCEI*, care a obtinut in urma evaluarii finale nota 9,67.

Primaria Municipiului Focsani Secretariatul comisiei, desemnate prin Dispozitia Primarului Municipiului Focsani nr. 950/21.09.2018, cu modificarile si completarile ulterioare, anunta rezultatul obtinut ca urmare a desfasurarii primei etape- analiza noului proiect de management depus de doamna Maria Murgoci, manager al Ansamblului Folcloric *TARA VRANCEI*.


Rezultatul primei etape


Rezultatul etapei a doua


Rezultatul final

 

Anunț

 

 

ROMANIA
JUDETUL VRANCEA
PRIMARIA MUNICIPIULUI FOCSANI
Directia relatii interne si internationale
Compartiment presa, relatii externe, evenimente
culturale si sportive
nr.81257/ 25.09.2018

 

ANUNT

privind analiza noului proiect de management al doamnei Murgoci Maria, Manager la Ansamblul Folcloric Tara Vrancei

 

Primaria Municipiului Focsani organizeaza la sediul sau din Municipiul Focsani, b-dul. Dimitrie Cantemir, nr.1 bis, in conformitate cu prevederile art. 8 si ale art. 43^1 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 189/2008 privind managementul institutiilor publice de cultura, cu modificarile si completarile ulterioare si ale Ordinului ministrului culturii nr. 2799/2015 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare si desfasurare a concursului de proiecte de management, a Regulamentului-cadru de organizare si desfasurare a evaluarii managementului, a modelului-cadru al caietului de obiective, a modelului-cadru al raportului de activitate, precum si a modelului-cadru al contractului de management, analiza noului proiect de management al doamnei Murgoci Maria, manager la Ansamblul Folcloric Tara Vrancei, in perioada 27.09.2018- 08.11.2018.

 

Anunt Analiza Proiect Management


Caiet obiective Tara Vrancei


Regulament Tara Vrancei 

Solicitare ofertă de preț

 

 

Anunt -----Nr.465/20.06.2018

 

Ansamblul folcloric " TARA VRANCEI", cu sediul in Focsani, str. B-dul Unirii nr.36 in calitate de autoritate contractanta, intentioneaza sa achizitioneze prin achizitie directa, servicii de masa pentru invitatii la proiectul cultural " Vatra Mioritei " care se va desfasura in perioada 05.07.2018 - 08.07.2018.

cod CPV 553300000-3.

Obiectul achizitiei consta in asigurarea serviciilor de masa (pranz si cina) pentru un numar de cca. 200 invitati (grupuri din tara si din strainatate) pentru perioada 05.07-08.07.2018.

Valoarea estimata pentru achizitionarea serviciului mai sus mentionat este de 7.890 lei fara TVA.

Propunerea financiara va fi depusa pana in data de 26.06.2018 ora 13:00, pe e-mailul institutiei la adresa autoritatii contractante:

- info@ansamblultaravrancei.ro sau ansamblultaravrancei@gmail.com

 

Relatii la tel: 0237/212625 sau direct la sediul institutiei.

 

Anunt"Solicitare Oferta De Pret "

 

Solicitare ofertă de preț

 

 

Anunt -----Nr.464/20.06.2018

 

Ansamblul folcloric " TARA VRANCEI", cu sediul in Focsani, str. B-dul Unirii nr.36 in calitate de autoritate contractanta, intentioneaza sa achizitioneze prin achizitie directa, servicii de cazare pentru invitatii la proiectul cultural " Vatra Mioritei " care se va desfasura in perioada 05.07.2018 - 08.07.2018.

Cod CPV 55110000-4.

Obiectul achizitiei consta in asigurarea serviciilor de cazare (cu mic dejun inclus) pentru un numar de cca. 200 invitati (grupuri din tara si strainatate) pentru perioada 05.07-08.07.2018 in camera, single, duble sau comune.

Propunerea financiara va contine tariful pentru camera single/ dubla/ comuna si va fi depusa pana in data de 26.06.2018 ora 13:00, pe e-mailul institutiei la adresa autoritatii contractante:

- info@ansamblultaravrancei.ro sau ansamblultaravrancei@gmail.com

 

Relatii la tel: 0237/212625 sau direct la sediul institutiei.

 

Anunt"Solicitare Oferta De Pret "

 

Anunț

 

 

Anunt -----Nr.312/23.04.2018

 

Ansamblul folcloric " TARA VRANCEI" din Focsani in calitate de autoritate contractanta, achizitioneaza SERVICII DE TIPARIRE SI DE LIVRARE VOUCHERE DE VACANTA conform cerintelor din documentatia de atribuire.

Informatii suplimentare la adresa de e-mail:info@ansamblultaravrancei.ro sau la sediul ansamblului din Focsani ,B-dul Unirii, nr.36, termenul limita pentru depunerea de oferte fiind 27.04.2018 ora 16:00.

 

Anunt"SERVICII DE TIPARIRE SI DE LIVRARE VOUCHERE DE VACANTA "

 

CAIET DE SARCINI privind achizitia de vouchere de vacanta

 

Evaluare Oferte

 

Solicitare ofertă de preț

 

 

Anunt -----Nr.1251/14.12.2017

 

Ansamblul folcloric " TARA VRANCEI" din Focsani solicita oferte de pret pentru atribuirea unui contract de prestari servicii - Slefuit si cristalizat marmura in holul de intrare - Cinema Balada, suprafata totala de 131,40mp.

Ofertele scrise, vor fi depuse la sediul ansamblului din Focsani ,B-dul Unirii, nr.36 pana la data de 22.12.2017 ora 14:00 .

 

Relatii la tel: 0237/212625 0237/212525 sau direct la sediul institutiei.

 

Anunt"Solicitare Oferta De Pret "

 

Solicitare ofertă de preț

 

 

Anunt -----Nr.1241/12.12.2017

 

Ansamblul folcloric TARA VRANCEI, institutie publica de cultura din Focsani , organizeaza in data de 19 decembrie 2017 , ora 18, la Sala Balada, spectacolul muzical-coregrafic aniversar ,,DE DRAGUL NEAMULUI MEU,,.
Cu acest prilej, institutia noastra va sarbatorii 23 de ani de activitate profesionista, activitate incununata de succese si impliniri. Totodata vom marca si aniversareacelor 85 de ani de viatasi 65 de ani de activitate coregrafica a maestrului Viorel Vatamaniuc. Profesionist desavarsit, maestru-coregraf de referinta pentru Moldova si intreaga Tara Romaneasca, domnul Viorel Vatamaniuc a fost si este si acum , alaturi de colectivul nostru artistic, realizand impreuna suite coregrafice inedite .
Spectacolul ,, DE DRAGUL NEAMULUI MEU,, cuprinde materiale muzicale si coregrafice selectate cu mare grija de Ansamblul folcloric TARA VRANCEI , la care se adauga si interpreti de marca din cele mai reprezentative vetre folclorice romanesti.
Pentru buna desfasurare a evenimentului nostru ,eveniment inregistrat si filmat, este necesar sa asiguram cazarea si masa pentru invitatii nostri ( aproximativ 20 persoane).
In acest sens ,invitam agentii economici cu servicii hoteliere ( cazare si masa ) sa depuna oferte.


Ofertele scrise, vor fi depuse la sediul Ansamblului folcloric TARA VRANCEI , din Focsani , B-dul Unirii, nr.36 pana la data de 15.12.2017 ora 14,00


Relatii la tel.0237/212625 - 0237/212525 sau direct la sediul institutiei .

 

 

Anunt"Solicitare Oferta De Pret "

 

Solicitare ofertă de preț

 

 

Anunt -----Nr.1240/12.12.2017

 

Ansamblul folcloric " TARA VRANCEI" din Focsani solicita oferte de pret pentru atribuirea unui contract de prestari servicii - Igenizare -Sala de spectacole Balada.

Ofertele scrise, vor fi depuse la sediul ansamblului din Focsani ,B-dul Unirii, nr.36 pana la data de 21.12.2017 ora 14:00 .

Relatii la tel: 0237/212625 0237/212525 sau direct la sediul institutiei.

 

Anunt"Solicitare Oferta De Pret "

 

 

Anunț angajari

 

 

Anunt -----Nr.1202/05.12.2017

 

Ansamblul folcloric " TARA VRANCEI" din Focsani, judetul Vrancea, organizeaza concurs pentru ocuparea pe perioada nedeterminata a functiilor contractuale de executie vacante, dupa cum urmeaza:

- 1 post dansator - treapta profesionala I -baiat/studii medii

- 1 post dansator - treapta profesionala II -baiat/ studii medii

- 1 post dansator - treapta profesionala I -fata/studii medii

- 1 post solist balet- treapta profesionala I -fata/baiat/studii superioare


Conditii generale & Conditii Specifice


Concursul se va desfasura la sediul Ansamblului folcloric " TARA VRANCEI" din Focsani, bd. Unirii nr 36 si va consta in urmatoarele probe:

- proba practica in data de 04.01.2018 ora 12:00

- interviu in data de 04.01.2018 ora 14:00


Dosarele de concurs se depun la sediul Ansamblului folcloric" TARA VRANCEI" din Focsani in termen de 10 zile lucratoare de la data afisarii prezentului anunt in Monitorul Oficial al Romaniei, respectiv data de 22.12.2017.

Relatii suplimentare la sediul din Focsani, bd.Unirii nr 36, tel/fax-0237/612525

E-mail: ansamblul_profesion_tara_vrancei@yahoo.com

 

Solicitare ofertă de preț

 

 

Anunt -----Nr.965/10.10.2017

 

Ansamblul folcloric " TARA VRANCEI" din Focsani solicita oferte de pret pentru atribuirea unui contract de prestari servicii - igienizare si reparatii cladire anexa Cinema Balada.

Ofertele scrise, vor fi depuse la sediul ansamblului din Focsani ,B-dul Unirii, nr.36 pana la data de 13.10.2017 ora 14:00 .

Relatii la tel: 0237/212625 0237/212525 sau direct la sediul institutiei.

 

Anunt"Solicitare Oferta De Pret "

 

Solicitare ofertă de preț

 

 

Anunt -----Nr.964/10.10.2017

 

Ansamblul folcloric " TARA VRANCEI" din Focsani solicita oferte de pret pentru atribuirea unui contract de prestari servicii -reparatii si hidroizolatii copertina cladire Cinema Balada.

Ofertele scrise, vor fi depuse la sediul ansamblului din Focsani ,B-dul Unirii, nr.36 pana la data de 13.10.2017 ora 14:00 .

Relatii la tel: 0237/212625 0237/212525 sau direct la sediul institutiei.

 

Anunt"Solicitare Oferta De Pret "

 

Solicitare ofertă de preț

 

 

Anunt -----Nr.963/10.10.2017

 

Ansamblul folcloric " TARA VRANCEI" din Focsani solicita oferte de pret pentru atribuirea unui contract de prestari servicii - izolatii jgheaburi acoperis.

Ofertele scrise, vor fi depuse la sediul ansamblului din Focsani ,B-dul Unirii, nr.36 pana la data de 13.10.2017 ora 14:00 .

Relatii la tel: 0237/212625 0237/212525 sau direct la sediul institutiei.

 

Anunt"Solicitare Oferta De Pret "

 

Solicitare ofertă de preț

 

 

Anunt -----Nr.911/27.09.2017

 

Ansamblul folcloric " TARA VRANCEI" din Focsani solicita oferte de pret pentru achizitia urmatoarelor materiale:

- mocheta Quartz 12 Balta ITC

- adeziv Forbo

- adeziv contact Adesilex mapei VX

Ofertele scrise, vor fi depuse la sediul ansamblului din Focsani ,B-dul Unirii, nr.36 pana la data de 04.10.2017 ora 16:00 .

Relatii la tel: 0728309902 / 0728310008 sau la sediul institutiei.

 

Anunt"Solicitare Oferta De Pret "

 

Solicitare ofertă de preț

 

 

Anunt -----Nr.910/27.09.2017

 

Ansamblul folcloric " TARA VRANCEI" din Focsani solicita oferte de pret pentru achizitia urmatoarelor materiale:

- covor de dans Vario Uni - latime de 2m

- benzi adezive pentru covor de dans

- material PVC cu insertie de fibra de sticla grosime 2mm

Ofertele scrise, vor fi depuse la sediul ansamblului din Focsani ,B-dul Unirii, nr.36 pana la data de 04.10.2017 ora 16:00 .

Relatii la tel: 0728309902 / 0728310008 sau la sediul institutiei.

 

Anunt"Solicitare Oferta De Pret "

 

Solicitare ofertă de preț

 

 

Anunt -----Nr.861/12.09.2017

 

Ansamblul folcloric " TARA VRANCEI" din Focsani solicita oferte de pret cu privire la atribuirea unui contract de servicii - revizie mecanica scena..

Ofertele scrise, vor fi depuse la sediul ansamblului din Focsani ,B-dul Unirii, nr.36 pana la data de 18.09.2017 ora 16:00 .

Relatii la 0237/212525 sau la sediul institutiei.

 

Anunt"Solicitare Oferta De Pret "

 

Solicitare ofertă de preț

 

 

Anunt -----Nr.857/11.09.2017

 

Ansamblul folcloric " TARA VRANCEI" din Focsani solicita oferte de pret cu privire la atribuirea unui contract - servicii de telefonie fixa, internet si televiziune..

Ofertele scrise, vor fi depuse la sediul ansamblului din Focsani ,B-dul Unirii, nr.36 pana la data de 15.09.2017 ora 14:00 .

Relatii la 0237/212525 sau la sediul institutiei.

 

Anunt"Solicitare Oferta De Pret "

 

Solicitare ofertă de preț

 

 

Anunt -----Nr.854/08.09.2017

 

Ansamblul folcloric " TARA VRANCEI" din Focsani solicita oferte de pret cu privire la atribuirea unui contract - executie rampa pentru persoane cu dizabilitati.

Ofertele scrise, vor fi depuse la sediul ansamblului din Focsani ,B-dul Unirii, nr.36 pana la data de 15.09.2017 ora 14:00 .

Relatii la 0237/212525 sau la sediul institutiei.

 

Anunt"Solicitare Oferta De Pret "

 

Solicitare ofertă de preț

 

 

Anunt -----Nr.807/24.08.2017

 

Ansamblul folcloric " TARA VRANCEI" din Focsani solicita oferte de pret cu privire la atribuirea unui contract de reparatii instalatii sanitare.

Lucrarile care vor fi executate in cadrul contractului sunt:

- dezafectarea instalatiilor sanitare existente

- reparatii instalatii de alimentare cu apa rece si calda

- reparatii de evacuare ape uzate menajere

- reparatii instalatii de evacuare condens, ventilatie

Ofertele scrise, vor fi depuse la sediul ansamblului din Focsani ,B-dul Unirii, nr.36 pana la data de 30.08.2017 ora 14:00 .

Relatii la tel. 0237/212625 sau 0237/212525.

 

Anunt"Solicitare Oferta De Pret "

 

Solicitare ofertă de preț

 

 

Anunt -----Nr.804/24.08.2017

 

Ansamblul folcloric " TARA VRANCEI" din Focsani solicita oferte de pret cu privire la atribuirea unui contract de reparatii si amenajare interioara.

Lucrarile care vor fi executate in cadrul contractului sunt:

- lucrari de inchidere. conpartimentare si finisaje interioare cu gips carton si tavane false in fuctie de noile functiuni

- lucrari de pardoseli din gresie si finisaje de pardoseli

- lucrari gletuire si var lavabil

Ofertele scrise, vor fi depuse la sediul ansamblului din Focsani ,B-dul Unirii, nr.36 pana la data de 30.08.2017 ora 14:00 .

Relatii la tel. 0237/212625 sau 0237/212525.

 

Anunt"Solicitare Oferta De Pret " 

 

Anunț

 

 

Anunt -----Nr.571/20.06.2017

 

Ansamblul folcloric " TARA VRANCEI" din Focsani, organizeaza in perioada 7-9 iulie 2017 cu prilejul sarbatorii "ZILELE MUNICIPIULUI FOCSANI" editia a- V -a, Festivalul International de Folclor"VATRA MIORITEI".

Cu acest prilej vom avea ca oaspeti, artisti din diferite vetre folclorice romanesti precum si de peste hotare.

Vom reusi impreuna, prin intermediul cantecului si jocului traditional sa aducem focsanenilor, la ceas de sarbatoare cele mai frumoase momente de bucurie, înobilandu-i spirituoal.

Pentru buna desfasurare a evenimentului nostru este necesar sa asiguram cazarea si masa invitatilor (aproximativ 140 persoane).

In acest sens, invitam agentii economici cu servicii hoteliere (cazare si masa) sa depuna oferte la sediul institutiei.

Ofertele vor fi depuse pana cel tarziu - 27.06.2017

 

Ansamblul folcloric " TARA VRANCEI" / B.dul Unirii Nr.36 / Tel. 0237/212625 & Fax 0237/212525 / email : ansamblul_profesion_tara_vrancei@yahoo.com

 

Anunt"Festivalul International de Folclor VATRA MIORIEI 2017 "

 

Anunț de participare

 

 

Anunt de participare -----Nr.543/15.06.2017


Ansamblul folcloric " TARA VRANCEI" Focsani va invita sa depuneti oferta la procedura de atribuire a contractului avand ca obiectiv prestarea serviciilor pentru organizarea evenimentului cultural artistic "ZILELE MUNICIPIULUI FOCSANI", CPV:79952100-3 (servicii de organizare de evenimente culturale) in conformitate cu documentatia de atribuire prezenta in anexa.

 

Valoarea estimata a serviciilor : 708.000 ron fara TVA

Sursa de finantare : Bugetul Local

Ofertele, redactate in limba romana, vor fi depuse pana la data de 22.06.2017, ora 12:00, la sediul Ansamblul folcloric " TARA VRANCEI" din Focsani, B-dul Unirii nr36, Jud. Vrancea.

Perioada de valabilitate a ofertelor este de 30 zile.

Criteriul de atribuire: pretul cel mai scazut

 

Relatii suplimentare se pot obtine de la Biroul contabilitate-administrativ, d-na ec. Tomciuc Dorina, tel: 0237/212625, emai:ansamblul_profesion_tara_vrancei@yahoo.com.

 

Caiet de sarcini "Zilele Municipiului Focsani 7-9 iulie 2017 "

Documentatie atribuire contract "Zilele Municipilui Focsani 7-9 iulie 2017 "

Formulare Achizitie "Zilele Municipiului Focsani 7-9 iulie 2017 "

Clarificare

Anunt atribuire contract "Zilele Municipiului Focsani 7-9 iulie 2017 "

 

 

Solicitare ofertă de preț

 

 

 

27.03.2017

Solicitare Oferte De Pret Pentru Serviciul De Igienizare Suprafete Vitrate

 

Ansamblul folcloric " TARA VRANCEI" din Focsani, judetul Vrancea, solicita oferte de pret cu privire la atribuirea unui contract avand ca obiect prestarea serviciilor de igienizare a suprafetelor vitrate interior-exterior la obiectivul "Cladire Cinema BALADA " si " Cladire Anexa Cinema Balada ".


Invitatie de participare " SERVICIUL DE IGIENIZARE SUPRAFETE VITRATE "

Caiet de sarcini " SERVICIUL DE IGIENIZARE FERESTRE "


Ofertele vor fi depuse pana in data de 07.04.2017 ora 12, la sediul institutiei din Focsani
, B-dul Unirii , nr.36 sau email: ansamblul_profesion_tara_vrancei@yahoo.com.

Relatii la tel-0237/212625 sau direct la sediul institutiei.

 

Anunț angajari

 

 

Anunt -----Nr.057/14.01.2017

 

Ansamblul folcloric " TARA VRANCEI" din Focsani, judetul Vrancea, organizeaza concurs pentru ocuparea pe perioada nedeterminata a functiilor contractuale de executie vacante, dupa cum urmeaza:

- 3 posturi dansatori - treapta profesionala I -barbati

- 1 post dansator - treapta profesionala II -barbat

- 1 post solist concertist - nai - treapta profesionala I -barbat

- 1 post instrumentist - clarinet - treapta profesionala I -barbat

- 1 post regizor culise (scena) - treapta profesionala I -barbat

- 1 post muncitor masinist - treapta profesionala I -barbat


Conditii generale & Conditii Specifice

Statut & Regulament de organizare "Ansamblul TARA VRANCEI"


Concursul se va desfasura la sediul Ansamblului folcloric " TARA VRANCEI" din Focsani, bd. Unirii nr 36 si va consta in urmatoarele probe:

- proba scrisa in data de 15.02.2017 ora 10:00

- proba practica in data de 15.02.2017 ora 14:00

- interviu in data de 16.02.2017 ora 10:00


Bibliografie Concurs


Dosarele de concurs se depun la sediul Ansamblului folcloric" TARA VRANCEI" din Focsani in termen de 10 zile lucratoare de la data afisarii prezentului anunt in Monitorul Oficial al Romaniei, respectiv data de 08.02.2017.

Relatii suplimentare la sediul din Focsani, bd.Unirii nr 36, tel/fax-0237/612525

E-mail: ansamblul_profesion_tara_vrancei@yahoo.com


© 2018 Ansamblul Folcloric TARA VRANCEI